Hôtels à Khiva

Hôtels à Khiva

Asia Khiva Hotel

Asia Khiva Hotel ***

Address: K. Yaqubova Street, Khiva
Single: 76$ | 70$*
Double: 115$ | 110$*
Luxe Single: 130$ | 130$*
Luxe Double: 190$ | 190$*
* - Low season (01 Nov—1 Mar)
Breakfast included

Hotel Malika Khievak

Hotel Malika Khievak ***

Address: 10, Islam Khodja Str., Khiva city
Reference point: Islam-Khodja Minaret
Standard Room Sgl.: 55$
Standard Room Dbl.: 80$
Standard Room Tpl.: 90$

Breakfast included

Malika Khiva Hotel

Malika Khiva Hotel ***

Address: 19A, P. Kori Street, Khiva
Single room: 45$ | 35$*
Double room: 70$ | 55$*

Low season (15 Nov—15 Mar)
Breakfast included

Malika Khorezm Hotel

Malika Khorezm Hotel ***


Single room: 45$ | 35$*
Double room: 70$ | 55$*

Low season (15 Nov—15 Mar)
Breakfast included

Orient Star Khiva Hotel

Orient Star Khiva Hotel ***

Address: 1, Pahlavan Mahmud str., Khiva

Single room: 60$ | 50$*
Double room: 85$ | 65$*

Low season (15 Jun—31 Jul)
Breakfast included

Breakfast included

Old Khiva Hotel

Old Khiva Hotel ***

Address: 16, А Rakhmanov str, Khiva, Uzbekistan
Single: 55$
Double/Twin: 80$

Breakfast included

Madrasa Aminkhan

Madrasa Aminkhan ***

Single room: 45$ | 35$*
Double room: 70$ | 55$*

Low season (15 Nov—31 Mar)
Breakfast included

Breakfast included

Hotel Shaherezada Khiva

Hotel Shaherezada Khiva B&B

Address: 35, Islam Khodja str., Khiva city

Single room: 45$ | 40$*
Double room: 70$ | 60$*
Double room: 90$ | 80$*

Low season (Nov—Mar)
Breakfast included

Arkanchi Hotel

Arkanchi Hotel ***

Address: 10, P. Makhmud Street, Khiva
Double single use: 45$
Twin: 65$
Triple: 85$

Breakfast included

Islambek Khiva

Islambek Khiva **

Address: 135, Tashpulatov str., Khiva
Single: 35$ | 30$*
Deluxe single: 40$ | 35$*
Double: 55$ | 45$*
Deluxe double: 60$ | 55$*
Triple: 70$ | 60$*
Deluxe triple: 75$ | 65$*

Low season (Nov—Mar, Jun—July)
Breakfast included

Islambek Hotel

Islambek Hotel ***

Address: 60, Tashpulatov str., Khiva
Single: 30$
Deluxe single: 40$
Double: 45$
Deluxe double: 55$
Triple: 65$
Luxe single: 70$
Room for 4 pax: 80$
Luxe Double: 90$

Breakfast included

Isakjan Hotel

Isakjan Hotel **

Address: 70, Rahmanova str., Khiva
Single: 35$ | 25$*
Double: 45$ | 40$*

* Low season (01 Nov—31 Mar)

Breakfast included

Zafarbek Hotel

Zafarbek Hotel **

Address: 28, Tashpulatov Str., Khiva city
Reference point: inside of Ichankala, North Gate
Standard Room Sgl.: 20$
Standard Room Dbl.: 35$
Standard Room Tpl.: 50$

Breakfast included